PI2GOR is weer online

De eigen repeater van PI2GOR is na een probleem met de processor niet meer te repareren.  Doordat PA3BSG de repeater van PI1GOR heeft omgeprogrammeerd en op de locatie heeft geplaatst kunnen we toch de service leveren van een analoge lokale repeater in de omgeving van Gorinchem, waar wij heel blij mee zijn.

Momenteel wordt gewerkt aan een vervanging zodat deze service de komende jaren beschikbaar blijft.

Daar wij de vaste kosten van de repeater ieder jaar aanvulden met verkoping van spullen op de BRAC was dat in 2020 vanwege de Corona niet mogelijk, en zo het er nu uitziet dan zal het voor 2021 nog de vraag zijn of dat doorgaat.

Mocht u willen bijdragen in de kosten dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Donaties kunt u doen op het bankrekeningnummer van PI2GOR: NL03 SNSB 0941 1974 09 .tnv. G.C. Bikker.  Onder vermelding Donatie PI2GOR.

Gelieve indien gewenst bij uw giften uw naam te vermelden.
Indien u dit op de website vermeld wil zien.

Geachte bezoeker

De opzet van de stadsrepeater in Gorinchem is een prive initiatief.

De doelstelling is het verbeteren van de radiocommunicatie in, en rondom Gorinchem.
Het beheer en onderhoud van deze repeater is in handen van de werkgroep repeater Gorinchem. Deze wordt geassisteerd door het P.A.T., het Poederoijen’s  Antenne Team.
In januari 2019 werd de ATOF voor de stadsrepeater PI2GOR door het A.T. verlengd met een periode van 3 jaar.
Onderhoud, hardware en huisvesting en verzekering om deze repeater in de lucht te houden kosten jaarlijks geld.
Daar deze repeater al enige jaren actief is zijn wij bezig met sparen voor eventuele vervanging van de repeater van PI2GOR wat nu voor de deur staat.
Draagt u de repeater een warm hart toe dan kunt u doneren op onderstaande rekening.
Bankrekening nummer NL03SNSB 0941 1974 09
t.n.v. G.C.Bikker o.v.v. Donatie PI2GOR
Gelieve indien gewenst bij uw giften uw naam te vermelden.
Indien u dit op de website vermeld wil zien.
.
Werkgroep stadsrepeater van Gorinchem
Gert Bikker.
PA9F
   
                   Albatros Holland                           Elektro World                        Used Products